Avís legal

AVÍS LEGAL

Condicions accés a la pàgina

Amb la finalitat de complir amb la legalitat vigent i atorgar seguretat i confiança a tots els seus usuaris, els informem, en virtut de la Llei 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Informació i de Comerç Electrònic, que aquesta pàgina Web és propietat de CARNS TRIAS SL Carrer Bassa del Cànem, 62 – 17820 Banyoles, amb de C.I.F. nº B17497058

Per a qualsevol consulta o proposta, contactar-nos a l’e-mail info@carnstrias.com o trucant al telèfon 972 57 34 74

Aquesta pàgina web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, quedant sotmesa a ella, tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta pàgina web.

L’accés a la nostra pàgina web per part de l’usuari és gratuït i està condicionat a la lectura prèvia i acceptació íntegra, expressa i sense reserves d’aquestes CONDICIONS GENERALS D’ÚS, vigents en el moment de l’accés, que demanem que es llegeixin detingudament. Si l’usuari no està d’acord amb aquestes condicions d’ús, tindrà que abstenir-se d’utilitzar aquest portal i d’operar en ell.

El subministrament de dades personals i la compra de productes mitjançant el nostre portal requereix una edat mínima de 14 anys, o en el seu cas, disposar de capacitat jurídica suficient per contractar.

En qualsevol moment podem modificar la presentació i configuració de la nostra pàgina web, ampliar o reduir serveis, i inclús suprimir-la de la Xarxa, així com els serveis i continguts prestats, tot això de forma unilateral i sense previ avís.

A. Propietat Intel·lectual
Tots els continguts, textos, imatges i codis font són propietat d’CARNS TRIAS S.L. o de tercers a qui s’ha adquirit els seus drets d’explotació, i estan protegits pels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial.

L’usuari únicament té dret a un ús privat dels mateixos, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa d’CARNS TRIAS S.L. i del titular dels drets per a modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o qualsevol dret pertanyent al seu titular.

CARNS TRIAS S.L. és una marca registrada, i està prohibida la seva reproducció, imitació, utilització o inserció d’aquestes marques sense la nostra autorització.

L’establiment d’enllaços al nostre portal no confereix cap dret sobre el mateix, i s’autoritza exclusivament a permetre l’accés a la nostra pàgina web, quedant prohibida en altres pàgines la reproducció total o parcial de les imatges i continguts del nostre portal.

Està absolutament prohibida la imitació ja sigui total o parcial del nostre portal.

B. Condicions d’Accés
L’accés a la nostra pàgina web es gratuït i no necessita subscripció o registre previs. No obstant això, per fer ús de determinats serveis i per a la compra dels nostres productes és necessari registrar-se, omplir formularis i abonar els productes adquirits. Aquests casos seran identificats degudament a la pàgina web, amb fàcils indicacions per registrar-se i/o, en el seu cas, comprar productes.
 

L’enviament de dades personals implica l’acceptació expressa per part de l’usuari de la nostra política de privacitat. 

L’usuari haurà d’accedir a la nostra pàgina web d’acord amb la bona fe, les normes d’ordre públic, aquestes condicions generals d’ús. L’accés al nostre lloc web es fa sota la responsabilitat pròpia i exclusiva de l’usuari, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que causi a tercers o a nosaltres mateixos.

L’usuari té expressament prohibida la utilització i obtenció dels serveis i continguts oferts en aquesta pàgina web per procediments diferents als estipulats en aquestes condicions d’ús i, en el seu cas, en les condicions particulars que regulin l’adquisició de determinats productes.

Tenint en compte la impossibilitat de control respecte a la informació, continguts i serveis que continguin altres websites als que es pugui accedir mitjançant els enllaços que la nostra pàgina web posa a disposició de l’usuari, comuniquem que CARNS TRIAS S.L. queda eximida de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota classe que puguin derivar per la utilització d’aquestes pàgines web alienes a la nostra empresa per part de l’usuari.

CARNS TRIAS S.L.es reserva el dret unilateral i sense previ avís de donar de baixa a qualsevol usuari que l’organització entengui que ha vulnerat les condicions que regeixen l’ús de la nostra pàgina web, sense que l’usuari tingui dret a reclamació de cap tipus per aquestes accions.

CARNS TRIAS S.L.es reserva el dret d’exercitar les accions legals oportunes contra aquells que vulnerin les presents condicions generals d’ús, acceptant l’usuari que la no indicació d’aquestes accions no constitueix una renúncia formal a les mateixes, restant aquestes vigents fins als terminis de prescripció de les infraccions.

C. Responsabilitats
Posant a disposició de l’usuari aquesta pàgina web, volem oferir-li tota una sèrie de serveis i continguts de qualitat, amb la màxima diligència en la prestació d’aquests serveis i continguts i en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant això, no responem davant la presència de virus o altres elements que d’alguna forma puguin fer malbé el sistema informàtic de l’usuari.
 

L’usuari assumeix l’exempció de qualsevol responsabilitat d’CARNS TRIAS S.L. per causes de força major, incloses les fallades tecnològiques pròpies o alienes derivades de l’estat actual de la tecnologia. 

L’usuari té prohibit qualsevol tipus d’acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres serveis informàtics, així com la introducció de virus, o instal·lació de robots, o software que alteri el normal funcionament de la nostra web o, en definitiva, pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.

Tota adquisició de productes mitjançant aquesta pàgina web es regirà per les “Condicions Generals de Compra”, en especial, en allò referent a preus, impostos, lliurament de productes i devolucions. L’usuari ha d’acceptar les condicions de compra dels productes abans d’adquirir-los.

L’usuari assumeix tota la responsabilitat derivada de l’ús de la nostra pàgina web i es l’únic responsable de tot efecte directe o indirecte que es derivi sobre la pàgina web, incloent, de manera enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic o jurídic advers, a més de la defraudació de les expectatives generades pel nostre portal, i l’usuari està obligat a mantenir indemne a CARNS TRIAS S.L. per qualsevol reclamació derivada, directa o indirectament, dels fets.

CARNS TRIAS S.L. queda exonerada de responsabilitat per qualsevol reclamació respecte als drets de propietat intel·lectual dels articles i imatges publicades al seu portal, i no garantitza l’exactitud, veracitat i vigència dels continguts d’aquesta pàgina web, ja siguin propis, de tercers, o enllaçables a altres websites, quedant totalment exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de l’ús dels mateixos.

Totes les imatges dels nostres productes publicades a aquesta pàgina web tenen caràcter exclusivament orientatiu, a efectes de facilitar a l’usuari la seva identificació i descripció. En conseqüència, el producte final adquirit pel client pot diferir de la imatge ofert en la pàgina web.

CARNS TRIAS S.L .queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol reclamació, inclòs el pagament d’honoraris a advocats per les demandes i reclamacions originades per tercers per l’incompliment per part de l’usuari de les nostres condicions d’ús, accés i política de privacitat, o qualsevol altra reclamació per l’incompliment de la legislació vigent.

L’usuari reconeix que ha entès tota la informació respecte a les condicions d’ús del nostre portal i reconeix que són suficients per a l’exclusió de l’error en les mateixes i, per tant, les accepta íntegrament i expressament.

L’usuari és plenament conscient de que la navegació per la present pàgina web, així com la utilització dels seus serveis, implica l’acceptació de les presents condicions d’ús.

Tot el relatiu a la nostra pàgina web es regeix exclusivament per las lleis de l’Estat espanyol. En el cas de que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació a la interpretació i el contingut d’aquesta pàgina web, totes les parts es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de Barcelona.

D. Vigència de les condicions generals d’accés a la web
Aquestes Condicions Generals d’Ús han estat modificades amb data 02/02/2010. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació: si us plau, comproveu la data d’emissió en casa ocasió en que us connecteu a la nostra pàgina web i així tindreu la certesa de que no s’ha produït cap modificació que l’afecti.

Per a qualsevol qüestió respecte a les Condicions d’Ús de la nostra pàgina web, us podeu posar en contacte amb nosaltres amb les dades indicades anteriorment.